Skip to main content

Fall 2017 Alumni Compass Project Volunteers

Thank you to all of our alumni participants this semester!

Katie Antczak – BSFR 2010

Daniel Atkins – BSFR 2012; MFR 2013

Danielle Atkins – BSFR 2012; MFR 2013

Devon Baker – MFR 2012

Cody Barham – MFR 2015

Al Bayme – MFR 2009

Thomas Bennett – BSFR 2012; MFR 2013

Kristen Black – BSFR 2015

Alex Bond – BSFR 2013

Garon Brandon – BSFR 2014; MNR 2016

Katherine Brinson – BSFR 2014

Jase Brooks – BSFR 2013; MFR 2015

Carmen Candal – BSFR 2016

Jacob Carmean – BSFR 2011; MFR 2015

Steve Chapman – BSFR 1985

Jay Chupp – BSFR 2006; MFR 2007

Mitch Coffee – BSFR 1999; MFR 2001

Derek Colbert – BSFR 2011; MS 2013

Jack Durgin – MFR 2017

Krisha Faw – MNR 2017

Emily Ferrall – BSFR 2016

Kayla Garrett – BSFR 2015

Matt Gibson – BSFR 2015

Ty Gillespie – MFR 2016

Zack Gorse – BSFR 2013; MFR 2014

Paul Grimes – BSFR 2008; MS 2012

Lauren Hildreth – BSFR 2012; MNR 2013

Scott Howell – BSFR 2001; MFR 2005

Joyce Huang – BSFR 2013; DVM 2017

Jeff Jordan – BSFR 1994; MS 1997

Lincoln Larson – MS 2008; PhD 2012

Stephen Logan – BSFR 1998; MFR 2005

Shane Mathews – BSFR 2016

Jessica McGuire – PhD 2013

Elizabeth Miller – BSFR 2010; MFR 2013

Doug Moore – BSFR 2015

Giles Moree – BSFR 2015; MFR 2016

Lisa Muller – PhD 1995

Todd Mullis – BSFR 1992; MFR 1994

Brittany Nesbit – BSFR 2015

Susan Parker – MFR 2003; PhD 2013

Hannah Penn – BSFR 2013

John Perren – BSFR 2016

Herbert “Skeet” Ponder – MFR 2015

Abby-Gayle Prieur – BSFR 2012

Sam Rorabaugh – MFR 2009

Harry Sanders – BSFR 2014

Matt Sault – MFR 2017

Andrew Saunders – BSFR 2005; MFR 2007

Robert Schorr – MS 1997

Jackie Sherry – BSFR 2011; MNR 2014

Ashley & Ben Smith – BSFR 1993

Robin Studdard – BSFR 2014

Andrew Taylor – BSFR 2009; MS 2012

Anna Taylor – BSFR 2012; MS 2015

Nicki Thomas – BSFR 2010; MNR 2012

Amos Tuck – BSFR 2011

Jay Vance – BSFR 2012

Laura Vann – BSFR 1984

Caroline Ward – BSFR 2012

Cade Warner – BSFR 2014

Jessica Warren – BSFR 2007; MNR 2010

Ashley Webb – BSFR 2016

Mike Wharton – BSFR 1979

Garrett Williams – BSA 2008; MFR 2015